Tag Archives: ลูกบอล12

GClub Slot : ลูกบอล12

แนะนำเกมส์ ที่หน้าหลักผู้เล่นสามารถเลือกเข้าไปที่โซนเกมส์12ลูกบอล หลังจากเข้าเกมส์แล้วผู้เล่นสามารถเดิมพันตามรูปดังนี้ : ประเภทเดิมพันโซนนี้ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นเบอร์ลูกบอล1-12 ประเภทเดิมพันโซนนี้ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นเบอร์ลูกบอลสีเขียว สีฟ้า สีเหลืองหรือสีแดง ประเภทเดิมพันโซนนี้ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นเบอร์ลูกบอลใหญ่ เล็ก คี่ หรือคู่ ด้านขวาบนสุดของรูปนี้แสดงหมายเลขตาเป็น00001 ข้างล่างมีหมายเลขสีทองเป็นเวลาที่เหลือ ถ้าหมดเวลา จะหยุดเดิมพันและเปิดเบอร์ลูกบอลออก รูปนี้แสดงบันทึกล่าสุด50ตาของเกมส์ไว้ เพื่อให้ลูกค้าวิเคราะห์เดิมพัน รูปนี้แสดงบันทึกล่าสุด50ตาของเกมส์ ผู้เล่นสามารถตรวจสอบได้ >อธิบายปุ่มต่างๆ : อธิบายวิธีเล่นเกมส์ : ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีเล่นเกมส์ วิเคราะห์บันทึก : ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบบันที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ เช่น ครั้ง/ใหญ่เล็กคี่คู่/สีของลูกบอลที่เคยออก บันทึกประวัติ : ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบบันทึกส่าสุด50ตาของเกมส์ หน่วยเดิมพันของเบอร : ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกตั้งค่าหน่วยเดิมพันของ”เบอร์” คลิกเบอร์ก็สามารถเดิมพันได้แล้ว หน่วยเดิมพันของ ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ : ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกตั้งค่าหน่วยเดิมพันของ”ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่” คลิกโซนเดิมพันก็สามารถเดิมพันได้แล้ว ยกเลิกเดิมพันทั้งหมด : ผู้เล่นสามารถคลิกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดที่ เบอร์/ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ ยกเลิกเดิมพันครั้งที่แล้ว : ผู้เล่นคลิกปุ่มนี้จะยกเลิกเดิมพันครั้งที่แล้ว เดิมพันซ้ำตาที่แล้ว : ผู้เล่นคลิกปุ่มนี้จะเดิมพันซ้ำตาที่แล้ว ยอดเดิมพันที่วางครั้งสุดท้าย : ผู้เล่นคลิกปุ่มนี้สามารถตรวจสอบเดิมพันที่วางครั้งสุดท้าย… Read More »