GClub : กฎระเบียบและคาสิโน

By | July 4, 2016

– ห้ามมิให้ผู้ว่าจ้างใน GClub คาสิโน อาจจะชักชวนหรือยอมรับใด ๆ ปลายบำเหน็จตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เล่นหรือลูกค้าใน GClub คาสิโน

– ผู้เล่นที่จะไม่ได้รับการแนะนำจากพนักงานของ GClub คาสิโน เกี่ยวกับวิธีการเล่นยกเว้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเหล่านี้

– ไม่มีผู้ชมและไม่มีผู้เล่นการพนันที่โต๊ะอาจเว้นแต่การร้องขอจากผู้เล่นที่มีอิทธิพลหรือให้คำแนะนำให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้เล่นที่เล่น

– ผู้เล่นและผู้ชมจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเดิมพันข้างเคียงกับแต่ละอื่น ๆ

– ผู้เล่นนั่งที่ไม่ได้วางเดิมพันใด ๆ สำหรับ 3 รอบติดต่อกันของการเล่นในขณะที่ทุกคนอื่น ๆ ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะในการใช้งานอาจจะต้องออกจากที่นั่ง

– ผู้ประกอบการ GClub คาสิโน อาจเป็นครั้งคราวสำรอง 1 หรือมากกว่าตารางการเล่นเกมสำหรับ:

(ก) การใช้งานส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล; หรือ

(ข) วัตถุประสงค์ของการโปรโมชั่นเฉพาะการแข่งขันหรือเหตุการณ์อื่น ๆ

– ที่ไหนตารางสงวนไว้ภายใต้การปกครองก่อนที่จะเป็นสัญญาณที่กำหนดเป็นตารางส่วนตัวจะถูกแสดงบนมันและตารางจะต้องไม่เปิดสำหรับการเล่นเกมสำหรับประชาชนทั่วไป

– ผู้ประกอบการ GClub คาสิโน อาจในขณะที่ GClub คาสิโน ที่มีการดำเนินงานปิดตารางการเล่นเกมที่ผู้เล่นที่มีอยู่ให้สัญญาณด้วยเวลาปิดที่โต๊ะเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่จะปิด กฎนี้ใช้เฉพาะในช่วงเวลาที่ GClub คาสิโน อาจดำเนินการ

– ผู้ประกอบการ GClub คาสิโน จะตั้งต่ำสุดและสูงสุดเดิมพันขีด จำกัด ที่ตารางการเล่นเกมแต่ละเรื่องทิศทางใดที่ออกโดยผู้มีอำนาจ

-The ต่ำสุดและสูงสุดเดิมพันขีด จำกัด ได้รับอนุญาตที่โต๊ะจะต้องปรากฏบนป้ายที่โต๊ะ ยกเว้นที่ระบุไว้ในการเข้าสู่ระบบการเดิมพันไม่จำเป็นต้องที่จะทำในหลายขั้นต่ำ

ไม่มีขีด จำกัด ของตารางเดิมพันขั้นต่ำที่จะได้รับการเลี้ยงดูหรือจะตารางใดวงเงินเดิมพันสูงสุดจะลดลงเว้นแต่:

(ก) ป้ายแสดงขีด จำกัด ใหม่หรือข้อ จำกัด และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอได้รับการแสดงที่โต๊ะเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือ

(ข) ผู้เล่นทุกคนที่โต๊ะยอมรับการเปลี่ยนแปลง; หรือ

(ค) ตารางจะถูกเปิดสำหรับการเล่นเกมเป็นครั้งแรกในวันที่เล่นเกม; หรือ

(ง) มีกิจกรรมการเล่นเกมไม่เกิดขึ้นที่โต๊ะ

– ผู้ประกอบการ GClub คาสิโน อาจจะอนุญาตให้ผู้เล่นที่จะเดิมพันในส่วนที่เกินขีด จำกัด ของตารางเดิมพันสูงสุดโดยมีเงื่อนไขว่าเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นขั้นต่ำและสูงสุดเดิมพันขีด จำกัด สำหรับผู้เล่นที่วางอยู่บนพื้นที่ที่เหมาะสมของตาราง

เดิมพันไม่มีจะต้องทำหรือได้รับการยอมรับในการเชื่อมต่อกับเกมใด ๆ ในกรณีที่:

(ก) การพนันไม่ได้รับอนุญาตตามกฎของเกม; หรือ

(ข) การพนันไม่สอดคล้องกับข้อ จำกัด เดิมพันการนำไปใช้ในผู้เล่นที่ทำให้การพนันและชี้ให้เห็นบนป้ายที่แสดงไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีที่อาจจะ; หรือ

ค) ความร่วมมือระหว่างผู้เล่นด้วยมุมมองที่เกินขีด จำกัด ใด ๆ เดิมพันสูงสุดได้เกิดขึ้น; หรือ

(ง) การเดิมพันไม่สอดคล้องกับระดับเดิมพันใด ๆ ที่ระบุการนำไปใช้ในผู้เล่นที่ทำให้การพนันและกำหนดไว้ในกฎของเกม

– การเดิมพันทั้งหมดที่วางกับผู้ประกอบการ GClub คาสิโน จะจ่ายที่นำมาหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ GClub คาสิโน อย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ สิทธิของผู้เล่นที่จะชนะจะถูกควบคุมและกำหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบโดยไม่คำนึงถึงค่าจ้างใด ๆ โดยผู้ประกอบการ GClub คาสิโน , GClub คาสิโน และผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิในการกู้คืนค่าจ้างดังกล่าว

– ผู้ประกอบการ GClub คาสิโน จะให้แน่ใจว่าทุกการเดิมพันที่ชนะจะได้รับเงินในชิปเว้นแต่กฎของเกมหรือได้รับการอนุมัติขั้นตอนโดยเฉพาะอนุญาตการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ

– ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้กฎใด ๆ หรือขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตการชำระเงินที่ได้มาเป็นอย่างอื่นมากกว่าโดยวิธีการของชิปที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายจำนวนเงินที่แน่นอนของการชนะในชิปที่ชนะจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดถัดไปที่ การชำระเงินสามารถทำได้ในชิป

– ผู้เล่นที่มีความรับผิดชอบในการอ้างสิทธิ์และการเก็บรวบรวมการเดิมพันและเงินรางวัล