การลงทุนใน GClub

By | September 23, 2015

การดูแลที่เหมาะสมและการให้อาหารของห่านทองคำ

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของการลดลงภาวะเศรษฐกิจในสเปกตรัมกว้างของการใช้จ่ายของผู้บริโภค, GClub คาสิโนเผชิญกับความท้าทายที่ไม่ซ้ำกันในการแก้ไขวิธีการที่พวกเขาทั้งสองรักษาผลกำไรในขณะที่ยังเหลือการแข่งขัน ปัจจัยเหล่านี้จะซับซ้อนมากขึ้นในภาคการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ที่มีการเพิ่มอัตราภาษีและภายในภาคเกมอินเดียด้วยตนเองที่เรียกเก็บเงินสมทบกองทุนทั่วไปเผ่าและ / หรือต่อการกระจายหัวนอกเหนือไปจากแนวโน้มการเติบโตอยู่ในสภาพที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การกำหนดวิธีการมากที่จะ “ทำให้แก่ซีซาร์” ในขณะที่สำรองเงินทุนที่จำเป็นในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดเติบโตส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มผลกำไรเป็นงานที่น่ากลัวที่จะต้องกันวางแผนและดำเนินการ

มันอยู่ในบริบทนี้และมุมมองของผู้เขียนที่มีเวลาและมือในชั้นประถมศึกษาปีประสบการณ์ในการพัฒนาและการจัดการของเหล่านี้ประเภทของการลงทุนที่เกี่ยวข้องในบทความนี้เกี่ยวข้องวิธีในการที่จะวางแผนและจัดลำดับความสำคัญกลยุทธ์การลงทุนใหม่GClub คาสิโน
b005
ห่านปรุง

แม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่เป็นจริงในการปรุงอาหารห่านที่วางไข่สีทองเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าน้อยคิดเป็นครั้งที่มักจะได้รับการที่กำลังการดูแลที่เหมาะสมและการให้อาหาร กับการถือกำเนิดของGClub คาสิโนใหม่ที่นักพัฒนา / เผ่านักลงทุนและนักการเงินมีความถูกต้องกังวลที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนและมีแนวโน้มที่จะไม่จัดสรรปริมาณที่เพียงพอของผลกำไรที่มีต่อการบำรุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ จึงขอถามเพียงเท่าใดของกำไรที่ควรได้รับการจัดสรรให้กับการลงทุนใหม่และที่มีต่อสิ่งที่เป็นเป้าหมาย

เท่าที่เป็นโครงการที่แต่ละคนมีชุดเฉพาะของตัวเองของสถ​​านการณ์ที่ไม่มีกฎระเบียบอย่างหนักและรวดเร็ว ส่วนมากของผู้ประกอบการGClub คาสิโนการค้าที่สำคัญไม่แจกจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของพวกเขา แต่พวกเขาลงทุนในการปรับปรุงสถานที่อยู่ของพวกเขาในขณะที่ยังหาสถานที่ใหม่ บางส่วนของโปรแกรมเหล่านี้จะได้รับทุนผ่านตราสารหนี้และ / หรือการเสนอหุ้นทุน อัตราภาษีที่ลดลงในการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความสำคัญของวิธีการจัดหาเงินทุนเหล่านี้ในขณะที่ยังคงรักษาความรอบคอบของธุรกิจหลักที่กำลังลงทุน
การจัดสรรกำไร

ในฐานะที่เป็นกลุ่มและก่อนที่จะมีภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ บริษัท จัดขึ้นต่อสาธารณะมีอัตรากำไรสุทธิ (กำไรก่อนภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา) ที่ค่าเฉลี่ย 25​​% ของรายได้หลังหักภาษีรายได้สุทธิและการจ่ายดอกเบี้ย โดยเฉลี่ยเกือบสองในสามของผลกำไรที่เหลือจะใช้สำหรับการลงทุนใหม่และการเปลี่ยนสินทรัพย์

การดำเนินงานของGClub คาสิโนในเขตอำนาจศาลอัตราภาษีการเล่นเกมขั้นต้นต่ำมากขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถที่จะลงทุนในคุณสมบัติของพวกเขาจึงช่วยเพิ่มรายได้ต่อไปว่าในที่สุดจะได้รับประโยชน์ฐานภาษี นิวเจอร์ซีย์เป็นตัวอย่างที่ดีในขณะที่มันเอกสารการจัดสรรการลงทุนใหม่บางอย่างเป็นตัวกระตุ้นรายได้ รัฐอื่น ๆ เช่นรัฐอิลลินอยส์และอินดีแอนาที่มีอัตราการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ความเสี่ยงของการลดการลงทุนใหม่ว่าในที่สุดอาจกัดกร่อนความสามารถของGClub คาสิโนที่จะเติบโต penetrations ความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลกำไรที่มีอยู่สูงขึ้นสำหรับการลงทุนใหม่อันเนื่องมาจากทั้งการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการกู้ยืมเงินที่ดีและการเสนอขายตราสารทุน

วิธีองค์กรที่GClub คาสิโนตัดสินใจที่จะจัดสรรผลกำไรที่GClub คาสิโนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดความมีชีวิตในระยะยาวและควรจะเป็นลักษณะหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาเริ่มต้น ในขณะที่สั้นตัดจำหน่ายสินเชื่อ / หนี้โปรแกรมการชำระเงินล่วงหน้าเป็นครั้งแรกที่อาจจะดูเหมือนเป็นที่พึงประสงค์เพื่อให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วออกมาจากใต้ภาระผูกพันที่พวกเขายังสามารถอย่างรวดเร็วลดความสามารถในการลงทุน / ขยายในเวลาที่เหมาะสม นี้ยังเป็นจริงสำหรับการกระจายผลกำไรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นให้กับนักลงทุนหรือในกรณีของโครงการเกมอินเดียที่กระจายไปยังกองทุนทั่วไปเผ่าของโครงสร้างพื้นฐาน / การชำระเงินต่อหัว

นอกจากนี้ยังให้กู้จำนวนมากทำผิดพลาดของเงินสำรองที่ต้องใช้ในการชำระหนี้มากเกินไปและข้อ จำกัด ที่เกิดขึ้นในการลงทุนใหม่หรือใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งอย่างจริงจังสามารถกำหนดความสามารถในโครงการที่ได้รับในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและ / หรือการตอบสนองโอกาสที่มีอยู่

ในขณะที่เราไม่ได้เรียกร้องว่าทุกผลกำไรที่ได้รับการไถกลับเข้าไปในการดำเนินการที่เราจะส่งเสริมให้การพิจารณาของโครงการจัดสรรที่คำนึงถึงค่าใช้จ่าย “ของจริง” ในการบำรุงรักษาสินทรัพย์และการเพิ่มผลกระทบของมัน

สร้างความคาดหวัง

มีสามพื้นที่สำคัญของการจัดสรรเงินทุนที่ควรจะได้รับการพิจารณามีดังต่อไปนี้และในลำดับความสำคัญ

1. การบำรุงรักษาและการเปลี่ยน
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
3. รายได้เพิ่มประสิทธิภาพ / การเจริญเติบโต

สองคนแรกที่จัดลำดับความสำคัญง่ายพอที่จะชื่นชมในการที่พวกเขามีผลกระทบต่อโดยตรงต่อการรักษาตำแหน่งทางการตลาดและการปรับปรุงการทำกำไรในขณะที่สามค่อนข้างเป็นปัญหาในการที่จะมีมากขึ้นจากผลกระทบทางอ้อมที่ต้องใช้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ ความเสี่ยงการลงทุนมากขึ้น ทุกแง่มุมที่พร้อมอธิบายเพิ่มเติม

บำรุงรักษาและการเปลี่ยน

บำรุงรักษาและบทบัญญัติเปลี่ยนควรจะเป็นฟังก์ชั่นปกติของงบประมาณประจำปีของGClub คาสิโนซึ่งหมายถึงสำรองคงที่ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนการคาดการณ์ของเฟอร์นิเจอร์โคม, อุปกรณ์, การสร้างระบบและการจัดสวน แต่บ่อยครั้งที่เราจะเห็นรายการสินค้าที่ต้องการประจำปีที่แบกความสัมพันธ์กับการสึกหรอที่เกิดขึ้นจริงและการฉีกขาดของรายการเหล่านี้ไม่มี มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดเวลาจริงวงจรแทนการจัดสรรเงินทุนที่ไม่จำเป็นต้องมีจริงเกิดขึ้นจากปีคงค้าง ในช่วงเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่มันอาจจะดูเหมือนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินทรัพย์แบรนด์ใหม่ แต่โดยจ่ายเป็นจำนวนเงินที่จะสงวนไว้สำหรับการรีไซเคิลในที่สุดของพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการวิ่งสำหรับเงินที่พวกเขาต้องการมากที่สุด

พื้นที่หนึ่งของการพิจารณาเป็นพิเศษคือเครื่องสล็อตที่มีการเปลี่ยนรอบได้รับการสั้นลงของสายเป็นเกมใหม่และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในอัตราที่สูงมากและเป็นคำสั่งการแข่งขัน

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโปรแกรมเงินฝากออมทรัพย์และเป็นระบบโดยธรรมชาติของพวกเขาและถ้าวิจัยอย่างเพียงพอการใช้งานที่มีความเสี่ยงน้อยของเงินทุนการจัดสรรกำไรแล้วเกือบทุกการลงทุนอื่น ๆ รายการเหล่านี้มักจะสามารถใช้รูปแบบของระบบประหยัดพลังงานใหม่ผลิตภัณฑ์ประหยัดแรงงานเป็นสื่อกลางการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความสนใจ

รายการเหล่านี้มี caveats ของพวกเขาซึ่งหนึ่งในนั้นคือการวิเคราะห์อย่างละเอียดโน้มน้าวเงินฝากออมทรัพย์ของพวกเขากับแอพลิเคชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณเองได้บ่อยครั้งในการเรียกร้องผลิตภัณฑ์ที่พูดเกินจริง เซ้งซื้อลึกหนาบางและการชำระเงินล่วงหน้าหนี้ระยะยาวบางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาระหน้าที่ที่ถูกป้อนเข้าสู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเมื่อเงินทุนอาจจะถูก จำกัด ในกรณีเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะมองไปที่ผลกระทบสุทธิของกลยุทธ์นี้ในบรรทัดด้านล่างในการเปรียบเทียบกับการใช้เงินของทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้ / การเจริญเติบโตของการลงทุน

หนึ่งในแนวโน้มล่าสุดเป็นความนิยมที่เพิ่มขึ้นของระบบสล็อตเงินสดน้อยลงซึ่งไม่เพียง แต่ให้เงินฝากออมทรัพย์แรงงานเติมนับและมือจ่าย แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการลูกค้าที่ไม่ชอบที่จะดึงรอบถังเหรียญเหล่านั้นยุ่งยากในขณะที่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้การใช้งานหลายเกม
เพิ่มรายได้และการเจริญเติบโต

ใช้ประโยชน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญของการเสริมสร้างรายได้ / การเจริญเติบโตของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะรวมถึงต่อไปนี้:

o ฐานราชูปถัมภ์
o เงินทุน
ที่ดิน o
o การตลาดตี
ประสบการณ์การบริหารจัดการ o

หลักคือการยกระดับการใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้บรรลุรายได้และผลกำไรที่สูงขึ้น ตัวอย่างทั่วไปรวมถึงการเพิ่มการใช้จ่ายในพระบรมราชูปถัมภ์ฐานเฉลี่ยและขยับขยายรัศมีซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม / บริการเช่นร้านค้าปลีกทางเลือกความบันเทิงสระ / พักผ่อนที่พักค้างคืนทางเลือกมากขึ้นร้านอาหาร, และแน่นอนการเล่นเกมขยาย

วางแผนแม่บท

ความคาดหวังของการเจริญเติบโตและการขยายตัวที่อาจเกิดขึ้นควรจะบูรณาการอย่างเต็มที่ในการวางแผนแม่บทเริ่มต้นของโครงการเพื่อให้เป็นมันเหนียวมั่นใจบูรณาการในองค์ประกอบที่เป็นไปได้ในโปรแกรมจะค่อย ๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สำหรับจำนวนเงินที่น้อยที่สุดของการหยุดชะงักในการดำเนินงาน แต่น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้เสมอในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดดังนั้นการขยายตัวทางเลือกที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ภาพใหญ่

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในรูปแบบของการขยายตัวและ / หรือโปรแกรมเสริมที่เราขอแนะนำให้ก้าวแรกที่กลับมาและประเมินญาติตำแหน่งปัจจุบันของโรงแรมไปยังตลาดและสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ในขณะที่เราได้สังเกตเห็นในเขตอำนาจศาลการเล่นเกมจำนวนมากทั่วประเทศมักกิจการGClub คาสิโนที่ได้รับการดำเนินงาน “ไขมันและมีความสุข” ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าตัวเองในระยะเวลาที่ศูนย์การเจริญเติบโต บางครั้งนี้เป็นเพราะการแข่งขันอันเนื่องมาจากทั้ง / GClub คาสิโนทั้งท้องถิ่นใหม่หรือสถานที่จัดงานในระดับภูมิภาคท​​ี่มีผลกระทบต่อการลดการอุดหนุนจากตลาดอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นที่ นอกจากนี้ฐานลูกค้าในปัจจุบันอาจจะกลายเป็นเบื่อกับประสบการณ์ของพวกเขาและกำลังมองหาทุ่งหญ้าสีเขียว การเจริญเติบโตทางประวัติศาสตร์ของแถบลาสเวกัสเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการ “ปฏิรูป” ตัวเอง

วิธีการของเราในการศึกษาเหล่านี้ตลาดจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการกำหนดระดับที่สิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบันการเจาะตลาดที่มีศักยภาพและในความสัมพันธ์กับหุ้นในตลาดที่มีการแข่งขันใด ๆ โดยปกติแล้วจะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ฐานพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบันในแง่ของข้อมูลที่รวบรวมได้จากการติดตามผู้เล่นฐานข้อมูลและรายชื่อผู้รับจดหมายควบคู่กับวันส่วนรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและแนวโน้มรายได้ตามฤดูกาล

ข้อมูลนี้จะถูกเชื่อมต่อแล้วกับการประเมินศักยภาพของตลาดโดยรวมที่จะบ่งบอกถึงขอบเขตที่ตลาดบางส่วนมีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและความต้องการที่จะตอบสนอง ที่สำคัญก็คือว่าประเภทของการวิเคราะห์นี้จะบ่งบอกถึงกลุ่มตลาดผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นอย่างเต็มที่และทำไม

โอกาสการแบ่งกลุ่ม

การศึกษาในฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้แสดงให้เห็นตลาดGClub คาสิโนที่มีการแบ่งตามลักษณะต่างๆของการทำกิจธุระการใช้งานที่ใช้จ่าย ได้แก่ ทั่วไปและรูปแบบการเยี่ยมชม วิธีการแบบดั้งเดิมของการวัดตลาดรวมทั้งรุ่นแรงโน้มถ่วงน้ำหนักมักจะมีเพียงลักษณะทางประชากรของประชากรที่ได้รับขึ้นอยู่กับรายได้จากการประสบความสำเร็จในตลาดที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาดโอกาสที่เผยให้เห็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดความวุ่นวายการเยี่ยมชมGClub คาสิโน, วิธีที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ถูกขอและระดับที่โอกาสที่จะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและความถี่ในการเยี่ยมชม ประเภทของการทำเหมืองข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าการสร้างแบบจำลองแรงโน้มถ่วงในการที่จะสามารถช่วยให้กำหนดประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกและกลยุทธ์การวางตำแหน่งที่จำเป็นในการดึงดูดความสนใจของแต่ละเซ็กเมนต์ตลาดโดยการวัดผลงานญาติของพวกเขามีศักยภาพรวม กระบวนการที่ได้รับการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารและอุตสาหกรรมบริการเวลาว่างอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางขยับขยายอุปทาน / อุปสงค์ในตลาด

บางทีอาจจะสำคัญมากขึ้นมองไปที่ตลาดจากมุมมองธุระการใช้งานที่แสดงให้เห็นขอบเขตและลักษณะของการแข่งขันสมุนที่ว่าในหลายกรณีไม่เพียง แต่รวมถึงGClub คาสิโนอื่น ๆ แต่ยังความบันเทิงทางเลือกและกิจกรรมเวลาว่างเช่นร้านอาหาร คลับโรงละครและไม่ชอบ

ความหนาแน่นของความต้องการ

อีกหนึ่งที่สำคัญของการแบ่งส่วนเป็นโอกาสในการวัดลักษณะของตลาดโดยรวมโดยส่วนวันซึ่งเป็นความหนาแน่นของรายได้จากเวลาของวันต่อสัปดาห์วันรายสัปดาห์รายเดือนและฤดูกาล นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่GClub คาสิโนที่กำลังมองหาใด ๆ ที่จะช่วยลดความผันผวนที่สูงกว่าปกติท​​ี่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเช้าวันจันทร์ที่ช้าและบรรจุในคืนวันเสาร์ หรือว่าประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างรุนแรง

โดยการแบ่งกลุ่มตลาดโดยรูปแบบความต้องการของพวกเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นสามารถได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจช่วยหนุนงวดความต้องการที่อ่อนแอและผู้ที่อาจจะเป็นเพียงการเพิ่มยอดเขาที่สูงสุดแล้ว

โปรแกรมการขยายตัวของจำนวนมากมักจะทำผิดพลาดของการกำหนดค่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่นร้านอาหารระดับ high-end และองค์ประกอบที่พักขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ความต้องการสูงสุด เป็นผลให้ผลสุทธิของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเหล่านี้สามารถลบล้างผลงานใดที่พวกเขาอาจจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นในการเล่นเกม แต่ “เติม” ตลาดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มรายได้โดยรวมในขณะที่พวกเขาใช้ความสามารถที่มีอยู่ ลาสเวกัได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างกิจกรรมในช่วงกลางสัปดาห์ที่แข็งแกร่งผ่านการส่งเสริมการขายที่กว้างขวางการประชุม / ห้องประชุม

สิ่งอำนวยความสะดวกขับเคลื่อนตลาด

ประโยชน์ของการใช้โอกาส-แบ่งส่วนหนึ่งคือความสามารถในการยังระบุผลกระทบที่อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่ “ผลักดัน” การเยี่ยมชม ในขณะที่รุ่นแรงโน้มถ่วงตรวจสอบลักษณะการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับGClub คาสิโนของพื้นที่ตลาดที่กำหนดสูตรที่ไม่สามารถวัดผลกระทบความสัมพันธ์ของกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่การเล่นเกมที่ขับเคลื่อนด้วยที่ยังคงสามารถสร้างการเข้าชมGClub คาสิโน

ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชากรของกิจธุระการใช้งานของร้านอาหาร, บันเทิง, สถานที่พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และมักจะเป็นพื้นฐานที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเหล่านี้; และการดำเนินการเพิ่มขึ้นของการเยี่ยมชม ในขณะที่หลายของลูกค้าเหล่านี้อาจจะหรืออาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากGClub คาสิโนเสี่ยงของพวกเขาจะมีโอกาสอาจเร่งการใช้งานของพวกเขาในขณะที่ยังมีการสร้างศูนย์กำไรเพิ่มเติม

อีกครั้งมองหาที่จะกระบวนทัศน์ลาสเวกัมากขึ้นของคุณสมบัติแถบตอนนี้สร้างเท่าหากไม่ได้มากขึ้นรายได้ไม่ใช่การเล่นเกมกว่ารายได้จากการเล่นเกม; โรงแรมและร้านอาหารของพวกเขามีน้อยและเงินอุดหนุนน้อยและพร้อมกับองค์ประกอบค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลที่แข็งแกร่งในบรรทัดด้านล่าง

การพัฒนาโปรแกรม

การติดตั้งครั้งเดียวกับความเข้าใจพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ของหุ้นในตลาดปัจจุบัน / อัตราการเจาะในความสัมพันธ์ในการผสมการแข่งขันและโดยรวมกิจธุระการใช้งานของตลาดเมทริกซ์สามารถสร้างที่กำหนดความต้องการ กับอุปทาน ฟังก์ชั่นนี้พยายามที่จะระบุพื้นที่ของโอกาสความต้องการยกเลิกการพบกันและ / หรืออุปทานที่เป็นฤดูใบไม้ผลิที่คณะกรรมการจะมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง, การขยายตัวและการปรับหลักเกณฑ์และกลยุทธ์

เกณฑ์ผลกระทบ

เป็นหลักมีสองประเภทของการขยายตัว / กลยุทธ์การอัพเกรด: เงินอุดหนุนและกำไรศูนย์ องค์ประกอบอุดหนุนอาจรวมถึงการเพิ่มและ / หรือการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต่อไปจะขยายส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันการเล่นเกม / หุ้น thusly มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของรายได้จากGClub คาสิโน; ในขณะที่ศูนย์กำไรถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับรูปแบบการอุปถัมภ์ในปัจจุบันที่มีโอกาสในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและมีผลกระทบในทางตรงกับกิจกรรมการเล่นเกม แม้ว่าจะมีหลายสิ่งอำนวยความสะดวกแบบดั้งเดิมมากขึ้นเช่นร้านอาหาร, โรงแรม, ร้านค้าปลีก, สถานบันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถตกอยู่ในหนึ่งหรือทั้งสองประเภทเหล่านี้มีความสำคัญที่จะทำให้ความแตกต่างเพื่อให้เป็นไปอย่างชัดเจนสร้างการออกแบบ / หลักเกณฑ์การพัฒนา

อัพเกรด / ขยาย

ตามที่ได้รับการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ลาสเวกัอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะบูรณาการตัวเองเป็นวิธีการที่จะเพิ่มการสำรวจซ้ำว่าในตัวเองสร้างผลกระทบต่อ Snowballing เป็นสถานที่แต่ละคนจะต้องให้ขึ้นกับเพื่อนบ้าน โปรแกรมการอัพเกรดบางส่วนที่อาจรวมถึงการสร้างรูปลักษณ์ใหม่และสดเป็นจำนวนมากเช่นนโยบายการประกันรายได้ลื่นไถลและไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นใด ๆ ต่อ เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดสำหรับโปรแกรมการเปลี่ยนพรมสวมใส่และการรีไซเคิลเครื่องสล็อตเป็นโปรแกรมอัพเกรดควรพยายามที่จะสร้างความตื่นเต้นใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในแง่ของบรรยากาศที่มีคุณภาพของการเสร็จสิ้นรูปแบบและการตกแต่งโดยรวม

การขยายตัวของกำลังการผลิตที่มีอยู่น้อยฟังก์ชั่นของการวิเคราะห์ตลาดและอื่น ๆ ฟังก์ชั่นของ “การทำหญ้าแห้งในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่อง” อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในรูปแบบความหนาแน่นเยี่ยม ผู้มีพระคุณกลับอัพสำหรับตำแหน่งการเล่นการพนันและโต๊ะร้านอาหารสามารถเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับเมื่อพวกเขาเกิดขึ้นและวิธีการที่มักจะ สูงต่อตำแหน่งต่อวันเฉลี่ยชนะสุทธิที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบของGClub คาสิโนที่เจริญรุ่งเรืองในขณะที่พวกเขายังสามารถหมายถึงการสูญเสียโอกาสเนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอของเกม ตรงกันข้ามตำแหน่งเพิ่มเติมจะไม่เสมอไปที่จะสร้างค่าเฉลี่ยเดียวกัน

เมื่อเริ่มแรกการกำหนดค่าความสามารถในการหาสถานที่ใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการรองรับการประเมินรูปแบบความต้องการเป็นส่วนประกอบวันเป็นส่วนหนึ่งของตนที่จะเพิ่มการเจาะในช่วงฤดู​​กาลท่องเที่ยวในขณะที่ลดการขาดประสิทธิภาพ – จุดที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเกินจากที่ รายได้สุทธิที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและเครื่องดื่ม

ภายในสถานที่จัดงานมากที่สุดGClub คาสิโน, ร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวก “ผู้นำการสูญเสีย” ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาและดึงดูดลูกค้าGClub คาสิโนที่มีราคาต่ำและความคุ้มค่าที่ดี; พวกเขาก็ยังมีความสามารถในการทำกิจธุระทั้งขยายการใช้งานของGClub คาสิโนในขณะที่ยังเป็นตัวแทนของศูนย์กำไรที่อาจเกิดขึ้น

ในเนวาดาซึ่งเป็นรัฐเดียวที่มีรายละเอียด F ประวัติศาสตร์ & B ผลการดำเนินงานของแผนกที่มีอยู่สำหรับGClub คาสิโนคุณสมบัติที่มีรายได้จากเกมเฉลี่ยระหว่าง $ 20M ถึง $ 200M แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานอาหารที่มีการสูญเสียแผนกสุทธิ 1.5% ของยอดขายในปี 2001 เมื่อเทียบกับเกือบ การสูญเสีย 14% ในปี 1995

มากของการตอบสนองที่สำคัญนี้เกิดจากการเติบโตของจำนวนร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรูมากขึ้น / ร้านอาหารพิเศษที่มีการกระตุ้นยอดขายจาก 20% ของรายได้จากการเล่นเกมในปี 1995 เกือบ 27% ในปี 2001 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอาหารได้รับลดลง อย่างรวดเร็วจาก 45% ในปี 1995 เป็น 35% ใน ’01

ขณะที่การอภิปรายก่อนหน้านี้การแบ่งส่วนโอกาสพบเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเยี่ยมชมGClub คาสิโนบางครั้งสามารถแข่งขันกับเวลากิจกรรมบันเทิง / การพักผ่อนอื่น ๆ รวมทั้งรับประทานอาหารนอกบ้าน มีสิ่งอำนวยความสะดวกร้านอาหารตลาดที่เกี่ยวข้องภายในGClub คาสิโนสามารถให้บริการเพื่อดึงดูดตลาดสถานที่รับประทานอาหารออกที่มีGClub คาสิโนได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิด ดังนั้นเมื่อสภาวะตลาดที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่าร้านอาหารGClub คาสิโนของคำถามที่จะได้รับการแก้ไขเป็นวิธีที่พวกเขาสามารถได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองฐานอุปถัมภ์ปัจจุบันขยายธุระการใช้งานและปรับปรุงการทำกำไร

ที่พักองค์ประกอบ

ด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงแรมแบบครบวงจรตั้งแต่ระหว่าง $ 75K ถึง $ 350K ต่อห้องพัก, กลยุทธ์การวางตำแหน่งการตลาดได้ดีกว่าที่มีการศึกษาดี แต่เราจะเห็นโครงการดังกล่าวจำนวนมากดำเนินการด้วยความเข้าใจเพียงเล็กน้อยของการเปลี่ยนแปลงของตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ทั่วประเทศตามการสำรวจล่าสุดของเรามี 724 GClub คาสิโนทั่วประเทศ; ประกอบด้วย 442 ดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณครึ่งหนึ่งของที่อยู่ในเนวาดาและสถานที่จัดงาน 282 เกมอินเดียซึ่ง 209 ข้อเสนอส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ทั้งหมดของลาสเวกัประเภท (Class III) เกม อย่างรุนแรง 58% ของGClub คาสิโนในภาคการเล่นเกมในเชิงพาณิชย์ได้ร่วมอยู่โรงแรมเมื่อเทียบกับ 37% ของชั้นที่สามสถานที่จัดงานเกมอินเดียแม้จะมีของพวกเขาที่มีจำนวนเฉลี่ยของเกมที่คล้ายกัน

ครอบงำสูงของโรงแรมภายในภาคการค้าเป็นหนี้บางส่วนในเขตอำนาจการเล่นเกมที่ต้องใช้พวกเขา; รวมทั้งเนวาดา (สำหรับใบอนุญาตไม่ จำกัด ) และนิวเจอร์ซีย์ ยิ่งไปกว่านั้นมากจากความต้องการของตลาดที่เกิดจากเนวาดาเกินรัศมี daytrip ทำให้ที่พักค้างคืนที่จำเป็นเพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาด เมื่อคะเนรัฐเหล่านี้จากทั้งหมดร้อยละของGClub คาสิโนในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่มีโรงแรมลดลงไป 50% มีค่าเฉลี่ยของห้องพัก 312 และ 1,183 เกม

ข้อดีที่เห็นได้ชัดของหน่วยที่พักGClub คาสิโนคือความสามารถในการดึงดูดความสนใจของตลาดเกมจากนอกรัศมีการเดินทางวันปกติในขณะที่ยังมีค่อนข้าง “จับ” ตลาด (GClub คาสิโนกับโรงแรม) นอกจากนี้ห้องพักสามารถเป็นอีกเงยใช้งานสำหรับจุดที่สโมสรผู้เล่น โรงแรมยังขยายของGClub คาสิโนธุระการใช้งานโดยนำเสนอกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่ไม่ได้เล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกเติมโดยเตรียมความพร้อมของการเล่นเกมในขณะที่ยังเป็นตัวแทนของศูนย์กำไรอื่น (โรงแรมที่มีGClub คาสิโน) นอกจากนี้ในการตั้งค่าที่พักแบบดั้งเดิม, GClub คาสิโน / โรงแรมมีเปรียบในการแข่งขันโดยอาศัยอำนาจตามคุณลักษณะด้านความบันเทิงที่เพิ่ม

ในบรรดาคุณสมบัติที่สำคัญลาสเวกัมีห้องพักมากขึ้นกว่าเกมเป็นเมืองผ่านจากปลายทางการเล่นเกมให้มากขึ้นของรีสอร์ทและปลายทางของการประชุม ดังนั้นในการทำคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มขึ้นในการทำกำไรโรงแรมของพวกเขาและผลตอบแทนการลงทุนโดยไม่ต้องเสนอราคาต่ำเพื่อดึงดูดนักเล่นเกม ในขณะที่บางพื้นที่เช่นลาฟลินและเรโน, ซึ่งไม่ได้เพลิดเพลินไปกับมวลที่สำคัญของลาสเวกัยังคงพบว่าจำเป็นต้องเสริมการลงทุนโรงแรมของพวกเขามีรายได้GClub คาสิโนเนื่องจากราคาห้องพักต่ำและความผันผวนของการเยี่ยมชมตามฤดูกาลที่มีขนาดใหญ่

ในการกำหนดค่าการพัฒนาโรงแรมGClub คาสิโนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและผลกระทบต่อรายได้จากการเล่นเกมโดยรวมและผลกำไร ภายในยืนฟรี (ไม่ใช่GClub คาสิโน) อุตสาหกรรมโรงแรมข้อตกลงการจัดหาเงินทุนมักจะมากกว่า 15-20 ปีตารางค่าตัดจำหน่ายที่มีบอลลูนสิบปี / รีไฟแนนซ์และมีการแบ่งจุดที่เข้าใกล้ 65% ในการเข้าพัก 70% GClub คาสิโนโดยทั่วไปตามองค์ประกอบที่พักเพลิดเพลินกับระดับการเข้าพักสูงในวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ระดับต่ำของวันธรรมดา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่จะไม่ “สร้างคริสตจักรสำหรับวันอาทิตย์อีสเตอร์” การรักษาในใจที่มีประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้งานของสินทรัพย์

นอกจากนี้หากเป็นความตั้งใจที่จะดึงดูดการอุปถัมภ์GClub คาสิโนที่เพิ่มขึ้นจากรัศมีตลาดที่กว้างขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายของเงินอุดหนุนโรงแรมใด ๆ เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของกำไรที่อาจเกิดขึ้นในการเล่นเกม ใหม่ 200 โรงแรมห้องพักที่GClub คาสิโนแล้วสร้างผู้เข้าชมวันหยุดสุดสัปดาห์ 20,000 อาจจะเป็นแค่การเพิ่ม 2% 4% ผู้เล่นมากขึ้นในขณะที่การเปิดเผยตัวเองไปยังต้นทุนที่สูงขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจธุระการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวและ weekenders, โรงแรมGClub คาสิโนนอกจากนี้ยังอาจต้องแข่งขันกับรีสอร์ทอีกทางเลือกหนึ่งในภูมิภาค

จะเป็นการดีที่เหล่านี้ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีไม่เพียงพอในท้องถิ่น / ตลาดวันเดินทาง (เช่นลาฟลิน) ควรจะกำหนดค่าบนพื้นฐานของการเล่นเกมที่ไม่ใช่ของพวกเขาที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนระยะเวลา off-peak เพื่อรักษาอัตราค่าห้องพักที่เกี่ยวข้อง และในระดับที่เพียงพอในการทำกำไร นอกจากนี้ยังควรมีของกำนัลตลาดเหล่านี้ผู้ที่กำลังมองหารวมทั้งที่บังคับ: การประชุมและสถานที่ประชุมและในร่ม / กลางแจ้งองค์ประกอบ

แม้ว่ามากขึ้นของตลาดเฉพาะสถาน RV Park มีการลงทุนที่น้อยมากในสิ่งอำนวยความสะดวกที่พักค้างคืนที่ยังคงสามารถนำเสนอบางส่วนของผลประโยชน์เดียวกัน ตามข้อมูลล่าสุดที่มีกว่า 9 ล้านครัวเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของ RVs และตัวแทนหนึ่งในทุก ๆ สิบครัวเรือนเป็นเจ้าของรถ หลายคนของผู้ประกอบการเหล่านี้รวมถึง 55 และมากกว่ากลุ่มอายุที่มีความสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเล่นเกมนิสัยชอบและรายได้ต่อปี

RV Park ต้นทุนการพัฒนาเป็นอย่างดีต่ำกว่าโรงแรม แต่มักจะมีการใช้งานสูงตามฤดูกาลจุดในช่วงฤดู​​ร้อนในสภาพแวดล้อมรีสอร์ทพอสมควรและในช่วงฤดู​​หนาวใน “สามัญ” พื้นที่

ร้านค้า / ร้านค้า Outlet

ร้านค้า / ช้อปปิ้ง Outlet จะดึงดูดตั้งหลักที่สำคัญในสถานที่GClub คาสิโนทั่วประเทศ เป็นครั้งแรกโดยเป็นตัวแทนของร้านค้าโลโก้GClub คาสิโนและไม่กี่สูงลูกกลิ้ง / คพ็อตผู้ชนะตำแหน่งบูติกร้านค้าเหล่านี้มีการเติบโตนี้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และศูนย์รวมความบันเทิง ร้านฟอรั่มที่ซีซาร์พาเลซในลาสเวกัสนุกกับการที่สูงที่สุดต่อการขายตารางฟุตของห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกในสหรัฐและการเจริญเติบโตของยอดขายค้าปลีกในเมืองอย่างมีนัยสำคัญที่ก้าวล้ำของรายได้จากการเล่นเกม การปรากฏตัวของร้านค้าเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทั้งกิจกรรมไปยังพื้นที่ 35 ล้านคนต่อปีที่ตอนนี้กำลังการใช้จ่ายน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันในการเล่นเกมจริงเช่นเดียวกับศูนย์กำไรที่สำคัญที่ใช้ประโยชน์จากฐานเยี่ยม

ในตลาดประเภทปลายทางรีสอร์ทน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าร้านที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แข็งแกร่งจากการจราจรซึ่งเป็นสถานที่GClub คาสิโนสามารถวาดในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขนาดที่เล็ก, GClub คาสิโนสามารถขยายธุระการใช้งานของพวกเขาโดยนำเสนอการช้อปปิ้งที่ไม่ซ้ำกันและชนพื้นเมืองที่อยู่ในตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะดึงดูด “เสริม” ตลาด d​​aytripper ขอบเขตและลักษณะของร้านค้าเหล่านี้ควรได้รับการปรับให้ตลาดที่มีศักยภาพและแนวโน้มการสำรวจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นใด ๆ

ความบันเทิง

แม้ว่าจะเป็นความบันเทิงที่เป็นแกนนำในสภาพแวดล้อมที่GClub คาสิโน, อันเนื่องมาจากวันที่หนูเลิกในลาสเวกัวันนี้การจัดเก็บภาษีคอนเสิร์ต / สถานที่เกิดเหตุและการแสดงพิเศษ; การเปลี่ยนแปลงของตลาดของพวกเขาจะเข้าใจผิดมาก พวกเขาเป็นในครั้งเดียวเซ็ง, สถานที่ท่องเที่ยว, ศูนย์กำไรและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ พวกเขาสามารถ แต่ยังสร้างความสูญเสียที่สำคัญและดังนั้นจึงควรมีการศึกษาที่ดีที่จะตรวจสอบการตั้งค่าที่เหมาะสมของพวกเขา

กับที่สุดกิจกรรมความบันเทิงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดึงดูดผู้ชมอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ ในแนวโน้มระยะเวลาที่ยุ่งอยู่แล้ว ดังนั้นในหน้าที่ว่าเหตุการณ์ที่ระบุจะมีโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปทำลายอย่างน้อยหรือแม้กระทั่งเปิดกำไรเล็ก ๆ ขณะนี้ค่อนข้างชัดด้วยตนเอง, ปัญหากลางมากขึ้นคือความสามารถในสถานบันเทิงที่จะยังลงทุนตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นครั้งแรก สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้งอย่างรวดเร็วสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเอาเรื่องสภาพอากาศและการใช้งานตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีเต็นท์พรรคและโครงสร้างชั่วคราวมักจะไม่ได้แคชของสถ​​านที่จัดงานคงที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่GClub คาสิโน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ

มีความสนใจมากในวันนี้จะได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่พักผ่อนหย่อนใจในสถานที่GClub คาสิโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรีสอร์ท สนามกอล์ฟเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเสริมรีสอร์ทจำนวนมากและชุมชนอินเดียจำนวนมากเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของการมีการเข้าถึงที่ดินพื้นที่กว้างขวางและน้ำสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ประเภทของกิจการต้อง

เช่นเดียวกับรายได้อื่น ๆ ที่เสริมสร้างทางเลือกการลงทุนใหม่ที่กล่าวถึงในที่นี้การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาควรพิจารณาในบริบทของความสามารถในการสร้างGClub คาสิโนลูกค้าเพิ่มเติมและ / หรือทำหน้าที่เป็นศูนย์กำไร ในขณะที่นักกอล์ฟประเพณีที่มีใจโอนเอียงการเล่นเกมสูงสมาคมกอล์ฟกับGClub คาสิโนไม่ว่าในซิงค์ที่ได้รับระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับรอบทั่วไป นอกจากนี้แม้ภายใต้อัตราที่สูงที่สุดการใช้ประโยชน์ทั่วไปสนามกอล์ฟ 18 หลุมจะรองรับประมาณ 140 ผู้เล่นต่อวันในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศในสภาพแวดล้อมที่ตลอดทั้งปีประมาณ 100 รอบต่อวัน นี้ไม่ได้เป็นผู้เล่นจำนวนมากเพิ่มเติมสำหรับGClub คาสิโนแม้ว่าทั้งหมดของพวกเขาเล่นการพนันและโดยเฉพาะการพิจารณาค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเฉลี่ยไม่รวมที่ดินระหว่าง $ 5M ถึง $ 15M

อย่างไรก็ตามการพัฒนาสนามกอล์ฟเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจรีสอร์ทและ / หรือเพื่อเติมเต็มความต้องการของตลาดท้องถิ่นสามารถมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การเล่นเกมจำนวนมาก จากมุมมองการพัฒนารีสอร์ท, สนามกอล์ฟเช่นเดียวกับองค์ประกอบด้านนันทนาการอื่น ๆ สามารถเพิ่มการแข่งขันตำแหน่งสถานที่ไปยังจุดที่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / การดำเนินงานสามารถตะครุบผ่านสูงกว่าอัตราค่าห้องพัก / ค่าสีเขียว หลายสนามกอล์ฟแบบดั้งเดิม “ดินสอออก” เมื่อผสมผสานแฟร์เวย์เว็บไซต์บ้านซึ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าเว็บไซต์ที่ไม่แน่นอนกอล์ฟ ได้รับความไว้วางใจจากสถานะอินเดียดินแดนนี้อาจจะค่อนข้างเป็นปัญหาบนที่ดินสำรองห้องพักเว้นแต่การจัดเรียงของสัญญาเช่าระยะยาวที่ดินบางส่วนอาจจะมีการเจรจาต่อรองสำหรับเจ้าของบ้าน
วางแผน / การเงินและการดำเนินงาน

เมื่อทั้งหมดของปัจจัยทางการตลาดที่สำคัญได้รับการพิจารณาและน้ำหนักกับค่าใช้จ่ายของพวกเขาเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการลงทุนใหม่และการขยายตัวจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทีมงานการออกแบบและการก่อสร้างควรจะรวมตัวกันที่สามารถช่วยให้โปรแกรมต่อไปตีความในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และความคุ้มค่าการป้อนข้อมูลด้านวิศวกรรมในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งทางการตลาดที่จัดตั้งขึ้นและกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่สำคัญโปรแกรมควรแสดงให้เห็นว่าแต่ละส่วนจะมีการประสานงานเป็นผ้าสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมและในลักษณะที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน บางคนสามารถระดมทุนจากการจัดสรรเกิดกำไรลิขสิทธิ์ขณะที่คนอื่นได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นอิสระที่มีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งค่าตัดจำหน่ายที่ได้รับการพิจารณาในการวิเคราะห์ความเป็นไปโครงการโดยรวมของ